en
Neprehliadnite


Mesto Nová Baňa sa zapojilo do výzvy SZĽH

Mesto Nová Baňa sa zapojilo do výzvy SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) oslovil primátorov a starostov obcí nad 5 000 obyvateľov o spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry dňa 23.1.2017. Účelom spoločného postupu pre zlepšenie podmienok v mládežníckom športe, teda aj v mládežníckom hokeji, je snaha vytvoriť adekvátne podmienky a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou. Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou prevádzkou a rozšíriť tak školské, resp. mimoškolské aktivity mládeže.

V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných obdobiach jednoduchým rozpustením ľadovej plochy, je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis a pod.). Investorom a prevádzkovateľom projektu bude SZĽH. V prípade záujmu miest a obcí bolo potrebné do 15. 2. 2017 doručiť žiadosť s náležitými prílohami.

Na základe kritérií a podmienok projektu SZĽH mesto Nová Baňa podalo žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly s náležitými prílohami do stanoveného termínu. V prípade úspešnosti projektu by objekt športovej haly bol situovaný na ihrisku pri Základnej škole Jána Zemana s možnosťou dotvorenia vonkajšieho areálu, ktorý by zahŕňal lezeckú stenu, street workout, novovybudované parkovacie miesta a atletický ovál, ktorý by bol predmetom rekonštrukcie, aby sa súčasná existujúca  bežecká dráha zatraktívnila pre deti a mládež, rovnako aj pre športujúcu verejnosť.

 

ŽIADOSŤ S PRÍLOHAMI:
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800