en
Neprehliadnite


Nová Baňa - 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Nová Baňa - 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Nová Baňa je aj vďaka svojej baníckej histórii a význame, ktorý v minulosti v oblasti baníctva mala, stále pozoruhodné historické mesto, snažiace sa o zachovanie a rozvíjanie baníckej tradície, hodné minimálne návštevy či hlbšieho poznávania. Práve v dňoch 19. – 21. 5. 2017 mesto usporiada 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Spoluorganizátormi podujatia sú Občianske združenie Novobanský banícky spolok a Združenie banských miest a obcí Slovenska.

Cieľom podujatia je samotná oslava baníctva, prehliadka baníckych spolkov, baníckej profesie, znovuobjavenie histórie baníctva a posilnenie povedomia obyvateľov o jeho význame, pričom sa dôraz kladie na poznávací a edukatívny rozmer podujatia. Pri tejto príležitosti plánuje mesto na svojom území privítať baníkov, banícke spolky a návštevníkov podujatia nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov, napríklad z Českej republiky, Poľska, Maďarska.

Mesto Nová Baňa podalo projekt na získanie dotácie na 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska z Fondu na podporu umenia. Projekt bol úspešný, podujatie bude podporené sumou 2 000 eur a zároveň spolufinancované mestom. Hlavnou aktivitou projektu je zabezpečenie bezproblémového priebehu tohto podujatia s bohatým programom. Program pozostáva zo slávnostného zasadnutia Združenia banských spolkov a cechov Slovenska, prijatia čestných hostí a zástupcov delegácií, slávnostného skoku cez kožu – „šachtágu“, baníckej ekumenickej bohoslužby, slávnostného baníckeho sprievodu mestom spojeného s príhovormi primátora a hostí, prehliadok mesta a múzejných expozícií, fakultatívnych výletov a v neposlednom rade sa všetci zúčastnení budú môcť kvalitne kultúrne vyžiť. Podujatie je určené pre baníkov, banícke spolky, miestnych obyvateľov, obyvateľov iných miest a dokonca štátov, jednoducho pre všetkých, ktorí chcú byť jeho súčasťou a uctiť si tak tradíciu baníctva v meste.

"Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia."

PhDr. Lenka Bieliková,

projektová manažérka

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800