en
Neprehliadnite


Čestné uznanie pre mesto - Fénix kultúrna pamiatka roka 2016

Čestné uznanie pre mesto - Fénix kultúrna pamiatka roka 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, akciová spoločnosť a Združenie historických miest a obcí SR vyhlásili XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016.

Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú a ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v roku 2016.

Súsošia sv. Trojice sa dostalo medzi 10 nominovaných pamiatok na prestížne ocenenie a získalo čestné uznanie  kultúrna pamiatka roka - Fénix 2016 za trpezlivosť, úctivý prístup a rešpekt voči kultúrnym a historickým hodnotám v záujme úspešného ukončenia realizácie obnovy a reštaurovania.

Na základe rozhodnutia odbornej poroty boli ocenené štyri kultúrne pamiatky: Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici, hlavný oltár v evanjelickom kostole – Roštár, Stará synagóga – Bardejov, a Meštiansky dom – Trnava. Cenu za kultúrnu pamiatku roka – Fénix 2016 odovzdal minister kultúry 27. novembra vo Dvorane MK SR. Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bolo predstavenie každej z nominovaných pamiatok prostredníctvom videoprojekcie a inštalovaného informačného panela. 

„Kultúrne dedičstvo je nielen odkazom minulosti, ale aj cenným zdrojom pre našu budúcnosť.“

PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

 

Média: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/142240#2629 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800