en
Neprehliadnite


Technický fenomén dostal knižnú podobu

Technický fenomén dostal knižnú podobu

Mesto Nová Baňa vydalo publikáciu Atmosférický stroj Isaaca Pottera, ktorá mapuje kus histórie bývalého slobodného kráľovského banského mesta s jeho neodmysliteľnou súčasťou, atmosférickým strojom na šachte Althandel.

Publikácia obsahuje informácie o Isaacovi Potterovi a stavbe jeho stroja. Touto udalosťou natrvalo zapísal mesto do dejín techniky európskeho kontinentu a zostrojil na tú dobu doslova technický fenomén. Publikáciu textovo zostavil zanietený Novobančan Peter Kopernický z dostupných archívnych záznamov, odborných publikácií, miestnych zdrojov a kroník. V prípade záujmu si môžete danú publikáciu zakúpiť v Informačnom centre mesta Nová Baňa, prípadne po besede.

Veríme, že publikácia bude nápomocná v rozvoji baníckych tradícií a zanechá odkaz pre budúce generácie.

PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800