en
Neprehliadnite


Podpora projektu futbalovej infraštruktúry

Podpora projektu futbalovej infraštruktúry

Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o finančné prostriedky vo výzve Slovenského futbalového zväzu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

V meste Nová Baňa pôsobí Mestský futbalový klub Nová Baňa, ktorého tradícia sa začala v roku 1912. Futbalový klub využíva areál štadióna na tréningové činnosti, zápasové činnosti, rekreačný futbal a relaxačný pobyt fanúšikov pri akciách. Prevádzku a starostlivosť zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa, ako príspevková organizácia mesta.

Zámerom výzvy bola finančná podpora futbalovej infraštruktúry, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. Projekt mesta - zavlažovací systém pre tréningové ihrisko - bol úspešný a získal podporu vo výške 10 000 eur, pričom spolufinancovanie mesta je vo výške 3 500 eur. Realizácia sa uskutočnila na jar 2018 v mesiacoch apríl-máj.

Cieľom projektu bola realizácia automatického zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko s prírodnou trávou. Projekt bol zameraný na podporu zvýšenia kvality trávnika, ktorý je už rovnako kvalitný na celej ploche. Zavlažovací systém zjednoduší manipuláciu, ušetrí čas obsluhe, zlepší bezpečnosť pri práci, rovnomerne sa polejú jednotlivé úseky alebo vybraté časti plochy, čím sa dosiahne kvalita polievania i trávnika.

PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

„Mestu Nová Baňa boli na financovanie športovej infraštruktúry poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.“

 

„Mestu Nová Baňa boli na športovú infraštruktúru poskytnuté aj prostriedky podľa Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Nová Baňa od Slovenského futbalového zväzu.“
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800