en
Neprehliadnite


Letná rozprávková čitáreň získala finančnú podporu

Letná rozprávková čitáreň získala finančnú podporu

Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu je upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program bol zameraný na 3 oblasti podpory: 1. rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu, 2. zachovanie kultúrneho dedičstva, 3. ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia.

Mesto Nová Baňa podalo projekt na získanie grantu s názvom Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa pre vybranú oblasť rozvoja, podpory a zveľadenia obcí, miest a regiónu. Projekt bol úspešný a podporený zo strany nadácie sumou 1 000 eur. Ďalšie spolufinancovanie projektu bude z mestských zdrojov.

Projekt je zameraný na vybudovanie malej oddychovej a relaxačnej zóny, čím sa zlepší sociálna aktivita dieťaťa a naplní potreba sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými. Cieľom je podpora vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu prostredníctvom oboznamovania a čítania z kníh v oddychovom relaxačnom prostrední letnej čitárne, ktorá vznikne v záhrade materskej školy – ET Kolibská, a tak sa rozšíri možnosť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

 

„Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.“

 

PhDr. Lenka Bieliková

projektová manažérka

foto: ilustračné

   
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800