en
Neprehliadnite


Grantová podpora na výstavbu detského ihriska

Grantová podpora na výstavbu detského ihriska

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil v roku 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.

Mesto Nová Baňa podalo žiadosť na vybudovanie detského ihriska v areáli elokovanej triedy Štúrova, ktorá bola aj úspešná. Samotná realizácia projektu sa uskutočnila na jar 2019. Detské ihrisko tvorí 1 komplex, pozostávajúci z týchto hracích prvkov a zostáv: 1x kombinovaná hracia zostava, 1x dvojhojdačka kombinovaná, 1x veľký kolotoč, 1x vahadlová hojdačka, 1x pružinová hojdačka kôň a 1x pružinová hojdačka motorka. Účelom získanej dotácie vo výške 9 000 eur bolo vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy, ktoré vytvorí podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí vo veku 3-6  rokov, ich zručnosti, vytvorenie priestoru pre užitočné a bezpečné trávenie času detí vonku ako súčasť učebných osnov režimu dňa v materskej škole.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.

 

 

PhDr. Lenka Šubová

projektová manažérka

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800