en
Neprehliadnite


Podpora letných táborov – získali sme dotáciu v plnej žiadanej výške

Podpora letných táborov – získali sme dotáciu v plnej žiadanej výške

Tábor je všeobecné označenie miesta, kde skupina detí aktívne trávi letné prázdniny. Deti a mládež, ktorí sa táborov zúčastňujú, počas nich vykonávajú veľa rôznych športových, vzdelávacích, kreatívnych, zážitkových, záujmových a iných aktivít.

Tradičným dejiskom detského tábora je lúka uprostred lesa, kde sa deti cez deň hrajú, rovnako sú preň typické výlety po okolí a večer spievanie pri táboráku. V dnešnej dobe už však existujú aj špecializované tábory – športové, denné, umelecké, hudobné, počítačové, skautské a iné.

Mesto Nová Baňa ako žiadateľ v spolupráci so svojimi rozpočtovými organizáciami – Základnou školou Jána Zemana Nová Baňa a Centrom voľného času Nová Baňa, pripravilo na letné prázdniny denné letné tábory vo viacerých turnusoch pre deti s trvalým pobytom v Banskobystrickom samosprávnom kraji vo veku od 6 – 15 rokov. Ide o tábory „Spoznaj svoj kraj“, „Remeselný tábor“, „Športový tábor“, „Rozprávkový tábor“ a tábor „Vyletovanie“.

Projekty boli podporené poskytnutím dotácie v plnej žiadanej výške 8 120 eur, a to na základe nového VZN BBSK č.36/2019 prijatého v apríli 2019, na ktoré mesto s cieľom podporiť aktivity/tábory pre deti a mládež v BBSK promptne zareagovalo.

Deťom prajeme, aby si z týchto letných táborov odniesli veľa zážitkov, spomienok, aby si vyskúšali čo najviac záujmových aktivít a nadobudli nové poznatky z histórie aj súčasnosti mesta, regiónu a Banskobystrického samosprávneho kraja.

 „S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

PhDr. Lenka Šubová,

projektová manažérka

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800