en
Neprehliadnite


Dotácie zo samosprávneho kraja pre Novú Baňu

Dotácie zo samosprávneho kraja pre Novú Baňu

Zveľadenie a zatraktívnenie lokality, prezentácia významných aspektov dejín, edukácia či rozvoj športovej zdatnosti sú dobrými akcelerátormi rozvoja a správneho smerovania mesta. V roku 2019 bude mesto Nová Baňa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizovať tieto dva projekty.

Bude to druhá etapa banského náučného chodníka „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, realizácia „okruhu A“, ktorý prezentuje počiatky baníctva, povrchovú a podzemnú ťažbu kvalitných rúd v stredoveku, prevažne v južnej časti novobanského ložiska (Gupňa). „Okruh A“ bude dlhý 4,3 km a bude pozostávať zo 7 zastávok. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 4000 € a bude spolufinancovaný z mestských zdrojov a zo zdrojov OZ Novobanský banícky spolok. Mesto spolu s OZ Novobanský banícky spolok dňa 26. 4. 2019 slávnostne otvorilo „okruh B“ banského náučného chodníka za prítomnosti vzácnych členov spolkov baníckych miest, zástupcov miest a obcí mikroregiónu, detí zo škôl i vášnivých turistov. Kompletne vybudovaný náučný chodník ponúkne prehliadku najvýznamnejších bansko-technických a historických pamiatok súvisiacich s ťažbou drahých kovov v Novej Bani v celkovej dĺžke 9,9 km. Náučný chodník bude obojsmerný, okružný, celoročne prístupný a počas turistickej prechádzky treba počítať so zvýšením opatrnosti a bezpečnosti.

Druhým projektom je Týždeň športu pre všetkých – 16. ročník. Podujatie sa uskutoční v termíne od 17. 6. do 23. 6. 2019 v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi. Aktivity sú pripravené pre všetky vekové kategórie a harmonogram zahŕňa až 30 rôznych športových aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube a ktorých počet narastá z roka na rok. Projekt bol podporený dotáciou v žiadanej výške 1200 € a bude spolufinancovaný z mestských zdrojov. Neváhajte sa zapojiť do týždňa aktívneho pohybu v rámci akcie, ktorá má svoje stále miesto v kalendári podujatí mesta.

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

PhDr. Lenka Šubová

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800