en
Neprehliadnite


Zhodnotenie júlových letných táborov

Zhodnotenie júlových letných táborov

Mesto Nová Baňa v spolupráci so svojimi rozpočtovými organizáciami – Základnou školou Jána Zemana Nová Baňa a Centrom voľného času Nová Baňa, uskutočnilo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v mesiaci júl tieto štyri letné tábory.

Spoznaj svoj kraj – 1. 7. – 4. 7. 2019

Činnosť nášho denného tábora sa zamerala na spoznávanie nášho kraja. Tak sme sa každý deň venovali poznávaniu iného kúska krásneho Banskobystrického kraja.

Hneď prvý deň sme navštívili Banskú Bystricu. Počas cesty deti spoznávali okolité mestá a dediny v našom kraji. V cieľovej Banskej Bystrici sme sa venovali histórii; navštívili sme Múzeum SNP a prezreli si vystavené exponáty, pričom stredobodom bolo lietadlo. Ďalej naša cesta viedla do Bábkového divadla na Rázcestí, kde nás milo privítali pracovníčky divadla – predstavili nám maňušky a deti si mohli vyskúšať zručnosť rúk pri manipulácii s nimi. V tvorivých dielňach si tiež vyrábali vlastné papierové maňušky. Nadchnutí rôznymi bábkami a spokojní so svojou šikovnosťou sme potom kráčali pešou zónou za ďalšími pamätihodnosťami mesta – zaujali nás kostoly, fontána, budovy a ich architektúra. Záver pekného výletu bol ďalším spríjemnením dňa – navštívili sme kino v nákupnom centre Europa a pozreli si film pod názvom Maznáčikovia 2.

Na druhý deň viedli naše kroky do Malej Lehoty za poznávaním podzemných a iných prírodných krás. Táto obec pozostáva zo sedemnástich štálov, nás prilákal Debnárov štál a hlavne Jazvinská jaskyňa. Privítal nás pán starosta Pacalaj a v nádhernej prírode nás pútavým slovom vtiahol do tajov geografie. Jaskyňa dnes patrí k najkrajším podzemným prírodným krásam pohoria Tríbeč a najznámejším puklinovo-riečnym jaskyniam a prvá zmienka o nej pochádza z roku 1893 od Andreja Kmeťa. V chotári obce Malá Lehota sa na nive miestneho potoka rozprestiera národná prírodná pamiatka Andezitové kamenné more. Pri prírodných krásach sme zostali aj naďalej, keď sme zočili vyše päťmetrový Starohutský vodopád. Je to tiež národná prírodná pamiatka a zároveň je prvou zastávkou náučného chodníka Vojšín, ktorý sa tiahne z Novej Bane cez Veľkú Lehotu a končí v Malej Lehote.

Ako ďalšiu pamiatku sme si vybrali hrad v krásnom kúte nášho kraja – Revište nad Revištským Podzámčím, ktorý sa nachádza neďaleko nášho okresného mesta a vidíme ho už z diaľky. Cestu tam sme zdolali aj pomocou autobusu, no prevažnú časť sme prekonali pešo. Po občerstvení pri Hrone naše kroky s chuťou a nadšením viedli k zrúcanine hradu. Počas cesty sme sledovali turistické značky, čítali si informačné tabule a tak sa oboznámili s históriou tohto skvostu. Nádherné počasie, prekrásny výhľad do ďalekého okolia a hry pri rieke Hron nám boli odmenou za našu vytrvalosť a cestu za poznaním.

Na záver spoznávania nášho kraja sme zavítali do historického mesta na strednom Slovensku, do Banskej Štiavnice, ktorá leží uprostred Štiavnických vrchov. Je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Cesta viedla Vyhnianskou dolinou, kde nám pohľad padol na najstarší pivovar na Slovensku, obdivovali sme tiež kúpalisko Vodný raj a vystavené lietadlo v obci Vyhne. Po prechode popri Červenej studni sa nám naskytol výhľad na čarovnú krajinu Štiavnických vrchov.Prehliadku samotného mesta sme začali na Trojičnom námestí, kde uprostred stojí nádherný trojičný stĺp. Nevynechali sme ani dominantu mesta – Starý zámok, a naše ďalšie kroky viedli do Slovenského banského múzea v prírode. Navštívili sme najatraktívnejšiu expozíciu v banskom múzeu v prírode s možnosťou fárať do podzemia. Neobišli sme banskoštiavnickú barokovú Kalváriu, ktorá pozostáva z 23 objektov umiestnených v krásnej prírode Štiavnických vrchov. Bodkou za týmto dňom bola ochutnávka zmrzliny v Žarnovici a v autobuse odovzdanie posledných darčekov pre deti – tašiek s logom Novej Bane, kľúčeniek, pohľadníc a pamätných listov. Počas celého týždňa mali deti svoje šiltovky, ktoré dostali ako darček hneď prvý deň prázdninového tábora.

Takto sme počas štyroch prázdninových dní spoznávali svoj kraj. Venovali sme sa pamiatkam, prírode, histórii, ale hlavne sme spoznali veľa milých ľudí, ktorí nás oslovovali či už v autobusových spojoch, alebo na potulkách prírodou. Preto chceme aj touto cestou poďakovať mestu Nová Baňa a za finančnú podporu BBSK, ktorú sme použili na poznávanie týchto krásnych pamiatok. Ďakujeme rodičom za deti, s ktorými sme prežili prekrásny začiatok prázdninových dní.    

Vychovávateľky ŠKD: Bc. Kršiaková, Pittnerová a Zimermanová

FOTOGALÉRIA

 

Remeselný tábor – 8. 7. – 12. 7. 2019

V dňoch 8. – 12. júla 2019 centrum voľného času zorganizovalo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a spolufinancovaniu mesta Nová Baňa prímestský remeselný tábor. Dvadsať detí si počas neho pod vedením odborných lektorov vyskúšalo mnohé tradičné remeselné techniky. Na začiatku tábora sa deti zahrali zoznamovacie hry a zasúťažili si. Pod vedením Anny Kopernickej si ušili krásne levanduľové srdiečka. Farbami na textil, pečiatkovaním a maľbou si malí umelci vytvorili vlastné originálne tričká a pomocou prístroja na zhotovenie odznakov si vyrobili odznaky so svojím logom. Za pomoci vedúceho tiež vytvorili z dreva búdku pre vtáčiky, ktorú podľa vlastnej fantázie ozdobili. Na druhý deň sme navštívili pekáreň v Novej Bani, kde nám priblížili prípravu a výrobu pekárenských výrobkov, ktoré sme na záver ochutnali. V poobedných hodinách sme navštívili kúpalisko Vodný raj vo Vyhniach. Deti si užili krásne letné počasie a do sýtosti sa vyšantili na toboganoch. V stredu nás v CVČ navštívil hrnčiar, pán Fiala, s ktorým si deti vytvorili množstvo zaujímavých hlinených predmetov, hrnčekov, svietnikov a misiek a tie si potom odniesli domov, aby obdarovali svojich najbližších. Po dobrom obede v Radničnej vinárni u pána Ivana Lachkého sme navštívili Pohronské múzeum v Novej Bani, kde sme sa oboznámili s remeslami, aké fungovali v Novej Bani a jej okolí. Navštívili sme aj kováčsku dielňu, kde nám majster kováč, pán Bránik, ukázal umeleckú prácu so železom. Tábor sme zavŕšili návštevou kožušníčky, pani Holej, ktorá nás zasvätila do tajov výroby folklórnych kožúškov, a definitívnym záverom bolo športové popoludnie na Tajchu. O stravu v ten deň sa nám postarala pani Šipikalová z Banského dvora. Počas týždňa bol zabezpečený pitný režim a ovocie. Deti si z celého týždňa odniesli veľa nových zážitkov, poznatkov a priateľstiev.

Mgr. Juraj Kološta a Tatiana Lachká, pedagógovia CVČ

FOTOGALÉRIA

 

Športový tábor – 15. 7. – 19. 7. 2019

V pondelok 15. 7. 2019 sme odštartovali športový tábor. Najprv sme sa vyviezli autobusom na Kostivrch, kde sme si zajazdili na koníkoch, potom nasledovala turistika na Tajch, obed a športové súťaže. V utorok 16. 7. 2019, čo bol druhý deň športového tábora, sme si ráno vyrábali odznaky a zvyšok dňa sme strávili na kúpalisku vo Vyhniach. Tretí deň športového tábora, 17. 7. 2019, sme sa korčuľovali, kolobežkovali, bicyklovali a skejtbordovali na Tajchu. Desiatu sme si dali na Skalke, obed v Banskom dvore. Poobede nasledovalo kúpanie, skákanie a streľba zo vzduchovky. Štvrtý deň športového tábora bol 18. 7. 2019. Pred kúpaním v Kováčovej sme stihli aj múzeum, bolo super. Podvečer sme sa opäť stretli na Tajchu, rozložili si stany, opiekli špekáčiky a išli sme si pozrieť rozprávku. Piatok 19. 7. 2019. Po krátkej noci sme sa prehupli už do piateho a zároveň posledného dňa športového tábora. Po rannom rozbehaní a rozcvičke sme sa naraňajkovali, zbalili si stany a zvládli kurz sebaobrany. Potom sme sa okúpali, naobedovali a vyhodnotili celý týždeň.

Mgr. Juraj Kološta, pedagóg CVČ

FOTOGALÉRIA

 

Rozprávkový tábor – 22. 7. – 26. 7. 2019

V dňoch 22. až 26. 7. 2019 v priestoroch Centra voľného času Nová Baňa prebiehal prímestský tábor pre deti zo základných škôl v obvode mesta. Do tábora pod názvom Rozprávkovo sa prihlásilo 24 detí.

Pedagogický dozor a program zabezpečovala riaditeľka CVČ PaedDr. Tatiana Polcová a animátorka, študentka UKF v Nitre, Zuzana Polcová.

Rozprávkovo bolo tematicky zamerané na rozvoj komunikačných schopností detí. Vďaka kráľovstvu rozprávkových záhad a tajomstiev sa deti každý deň zobudili do novej rozprávky a stali sa súčasťou jej deja. Stretli sa s rozprávkovými bytosťami, s ktorými súťažili, hrali sa, tancovali, spievali a zabávali sa.
Prvý deň sme zažili dobrodružstvo s Nemom a Dory. Porozprávali sme si rozprávku, hľadali a skladali jej postavičky. Deti si vymysleli táborové mená a vyrobili odznaky na pamiatku. Vonku sme súťažili a vedomosti si overili v kvíze o Nemovi. Po dobrom obede v Radničnej vinári sme sa autobusovou dopravou p. Štrbu prepravili na kúpalisko. Tam sme plávali, potápali sa, skákali a spúšťali sa na tobogane.

Druhý deň v Rozprávkove bol zaujímavý. Leví kráľ bola rozprávka, ktorá nás po celý deň sprevádzala. Ráno sme súťažili v kreslení dvoch afrických rozprávok, potom sme si vyskúšali, čo vieme o evolúcii v zvieracom rebríčku. Vo dvore CVČ sa deti hrali so svojimi táborovými kamarátmi. Obedovali sme v Radničnej vinári a na autobuse p. Štrbu sa odviezli do Banskej Bystrice. Tam sme si pozreli novú rozprávku Leví kráľ, ktorá niektorých aj rozplakala.

Tretí rozprávkový táborový deň mal taktiež bohatý program. Zootropolis bola rozprávka, ktorá nás v tento deň sprevádzala. Na pláne sme mali rozprávkový kvíz, učili sme sa maľovať na tvár, zahrali sme sa aj na šéfkuchárov a upiekli sme si nepečený dezert s banánmi, malinami a piškótami. Aj v tento prázdninový deň sme si brušká naplnili skvelým obedom z Radničnej vinárne. Všetko sme vybehali pri hre „Vírus“ na záhradnej párty s hudbou a vonkajšou sprchou.

Predposledný táborový prázdninový deň sme začali zhodnotením predchádzajúceho rozprávkového dňa, a to kvízom, ktorý dopadol fantasticky. Každé dieťa dostalo možnosť namaľovať si svoje kašírované zvieratko. Na dvore CVČ sme sa zahrali, vyplietli ďalšie gumičkové náramky a namaľovali sme obrázky na danú rozprávku Divočina. Vykúpali a zahrali sme sa v termálnej vode na kúpalisku Kováčová, kde sme aj obedovali. Naplnení novými zážitkami sme sa opäť všetci šťastlivo vrátili domov vďaka autobusovej doprave p. Štrbu.

Piaty a záverečný deň rozprávkového tábora sme prežili v prírode. Jazdili sme na koňochv Jazdeckej škole Beri, v Banskom dvore sme sa hrali, súťažili sme, vyrábali korálkové náramky, spievali a aj obedovali. Do CVČ sme sa spoločne odviezli autobusovým spojom, kde sme si celý tábor vyhodnotili.

Deti si na pamiatku z tábora odniesli vecné ceny v podobe odznakov, šiltoviek, namaľovaných kašírovaných zvieratiek, korálkových a gumičkových náramkov. Deti prežili päť krásnych dní s bohatým programom s rozprávkovou tematikou. Letný prímestský tábor hodnotíme veľmi pozitívne. Ciele a úlohy stanovené na začiatku boli splnené.

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ

FOTOGALÉRIA

 

Posledný letný tábor v tomto roku sa uskutoční v termíne 5.-9.8.2019 pre 23 detí pod názvom "Výletovanie."

Preto aj touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorú sme použili na poznanie týchto krásnych pamiatok. Vďaka tejto podpore sme mohli deťom dopriať bohatší program, viac vecných cien a možností v rámci daného tábora.

Veríme, že aj v nasledujúcom roku sa môžeme tešiť na spoluprácu pri letných táboroch.

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

 

PhDr. Lenka Šubová,

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800