en
Neprehliadnite


Zhodnotenie augustového letného tábora

Zhodnotenie augustového letného tábora

Mesto Nová Baňa v spolupráci s Centrom voľného času Nová Baňa, uskutočnilo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v mesiaci august posledný piaty letný tábor.

Tábor Výletovanie – 5. 8. – 9. 8. 2019

Už samotný názov napovedá, že tábor bol zameraný na spoznávanie Novej Bani a okolitých miest v Banskobystrickom kraji. Celkovo sa tábora zúčastnilo 23 detí.  Na začiatku tábora si deti vyrobili mapu cestovateľa, kde počas celého týždňa zbierali body. Zahrali sa zoznamovacie hry a súťažili.  Farbami na textil, razítkovaním a maľbou si malí umelci vytvorili vlastné originálne tričko a tašku. Pomocou prístroja na zhotovenie odznakov si vyrobili odznak so svojím logom. Po dobrom obede v Radničnej vinárni Ivan Lachký, sa presunuli na Zvoničku a do Kohútova, kde súťažili a hrali hry v prírode. Druhý deň navštívili kúpalisko Vodný Raj vo Vyhniach. Deti si užili krásne letné počasie a do sýtosti sa vyšantili na toboganoch. V stredu v Banskom dvore na Tajchu súťažili, hľadali poklad a jazdili na korčuliach a kolobežkách. O stravu v ten deň  sa postarala pani Šipikalová z Banského dvora. Po návrate do CVČ si deti vytvorili krásne náramky z gorálok, ktoré si  odniesli domov, aby obdarovali svojich najbližších. Štvrtý deň navštívili aj Kalváriu v Banskej Štiavnici, z ktorej mali výhľad na celú Banskú Štiavnicu. Krásne letné počasie umožnilo ešte raz navštíviť kúpalisko vo Vyhniach. Tábor zavŕšili výletom do Banskej Bystrice, kde navštívili Cinemax a pozreli rozprávku TOY STORY 4. Deti si z celého týždňa odniesli veľa nových zážitkov, poznatkov a priateľstiev.

Tatiana Lachká, pedagóg CVČ

FOTOGALÉRIA

 

Preto aj touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorú sme použili na poznanie týchto krásnych pamiatok. Vďaka tejto podpore sme mohli deťom dopriať bohatší program, viac vecných cien a možností v rámci daného tábora.

Veríme, že aj v nasledujúcom roku sa môžeme tešiť na spoluprácu pri letných táboroch.

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

 

PhDr. Lenka Šubová

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800