en
Neprehliadnite


Vyšší komfort pre knižnicu z dotácii

Vyšší komfort pre knižnicu z dotácii

Mestská knižnica neustále plní svoju prioritnú úlohu – uspokojovať informačné potreby, chrániť kultúrne dedičstvo národa, poskytovať vzdelávanie, relaxáciu a zúčastňovať sa na výchove detí a mládeže. Ako verejná knižnica, má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórii a všetkých sociálnych skupín, čoho dôkazom je získavanie grantov na modernizáciu knižničných služieb a dopĺňanie knižničného fondu.

Mesto využilo možnosť externých grantových zdrojov prostredníctvom schválenia a podpory dotácie na dva projekty pre mestskú knižnicu z Fondu na podporu umenia.

Prvý projekt je Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa, a to sumou dotácie 2 500 eur a sumou povinného spolufinancovania, čím sa knižný fond doplnil o nové kusy publikácii z náučnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých, populárnej literatúry, encyklopédii, beletrii pre dospelých i publikácii pre deti a mládež.

Druhý projekt jeDoplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa, a to sumou dotácie 4 000 eur a sumou povinného spolufinancovania. Priestory knižnice - oddelenie dospelých, vrátane priestoru na besedy, čitáreň, oddelenie detské, vstupné priestory a šatňa boli doplnené o nasledovné interiérové vybavenie: 4 ks kreslo na čítanie, 2 ks pohovka, 50 ks stolička na besedu, 1 ks koberec do dospelého oddelenia, 4 ks stôl, 8 ks stolička, 2 ks regál na noviny, 1 ks otočný regál, 1 sada guľaté podsedáky na čítanie, 1 ks koberec do detského oddelenia, 3 ks malý stôl, 4 ks korkových tabúľ, 2 ks stojan formátu "A", 1 ks knižničný vozík, 2 ks úložných boxov s 8 miestami na odkladanie vecí, 2 ks lavičky a 2 ks sady vešiakov na kabáty.

Pevne veríme, že realizáciou týchto projektov sme opäť prispeli k podpore osobného rozvoja čitateľov na pôde knižnice, k poskytovaniu kvalitnejších knižnično-informačných služieb a sprístupňovaniu nových knižničných fondov, ako aj v neposlednom rade ku komfortnejšiemu tráveniu voľného času v centre mesta v priestoroch Kultúrneho centra ako inštitúcie zastrešujúcej aspekt komunitného života, s využitím priestorov na celom 1. poschodí, kde bola premiestnená mestská knižnica poskytujúca čitateľom služby vyššieho komfortu.   

„Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

PhDr. Lenka Šubová

MsÚ Nová Baňa
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800