en
Neprehliadnite


BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2020

BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2020

Ako každoročne, tak aj v priebehu roku 2020 mesto hľadalo a využívalo možnosti na získanie financií z grantov a dotácií. V priebehu roku 2020 bolo aktívnych 18 projektov. Časť projektov sa každoročne prenáša z dôvodu prebiehajúcej kontroly na riadiacom orgáne, ktorá trvá v niektorých prípadoch aj viac rokov.

Pre lepšiu orientáciu je možné získať prehľad o už uzatvorených a o aktívnych projektoch na stránke mesta, kde sa po kliknutí na banner Eurofondy nachádza uvedený prehľad (https://www.novabana.sk/informacie/eurofondy).

Schválené v roku 2020 boli:

- Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa v sume 9 000 eur.

- Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa v sume 10 000 eur.

- Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana v sume 104 431 eur.

- Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií v sume 167 000 eur.

- Materiálno- technické vybavenie ZŠ Jána Zemana v sume 4 000 eur.

 

V schvaľovaní sú:

- Wifi pre Teba v sume 14 250 eur.

- Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v sume 782 352 eur.

- Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch v sume 522 000 eur.

- Zastávky s city lightom v sume 8 700 eur.

- Žiadosť podaná na BBSK s názvom „Po stopách baníckej slávy“- banský náučný chodník, kde sme žiadali o financie na výstavbu dvoch baníckych rumpálov v sume 3 750 eur.

- Žiadosť podaná na  BBSK, v spolupráci s vedúcim Slovenského národného archívu Mgr. Petrom Konečným, PhD. na dofinancovanie vydania knižnej publikácie „ Pamiatky novobanského baníctva“ v sume 3 000 eur.

- Žiadosť podaná na Európsky týždeň športu bola podaná vo výške 1 200 eur.

- Žiadosť podaná na Fond podpory umenia na Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice v sume 3 487 eur.

- Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, ul. Mariánska a časť ul. Banícka v sume 395 252 eur.

- Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice v sume 3 486 eur.

 

Neschválené v roku 2020 boli:

- Žiadosť o finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ Jána Zemana v sume 5 000 eur.

 

Zrušené v roku 2020 boli:

- Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií na opravu kultúrneho centra v sume 10 000 eur.

 

Externé finančné prostriedky sa čerpajú z eurofondov a dotačných mechanizmov, pričom projekty financované z eurofondov je povinné samostatne zverejňovať a nachádzajú sa na stránke mesta v časti Informácie/Eurofondy/Projekty/Projekty financované z fondov EÚ (https://www.novabana.sk/informacie/eurofondy/projekty-financovane-z-fondov-eu).

Bližšie informácie o projektoch pravidelne dopĺňame v záložke Eurofondy/granty/dotácie na webovej stránke mesta (https://www.novabana.sk/informacie/eurofondy).

 

Ing. Veronika Búryová

MsÚ Nová Baňa
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800