en
Neprehliadnite


„Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“ – Banský náučný chodník

„Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“ – Banský náučný chodník

Mesto Nová Baňa sa aj tento rok uchádzalo o finančné prostriedky z Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2021 v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

V rámci tejto výzvy sme podali žiadosť s názvom „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“ – Banský náučný chodník. Keďže tento náučný chodník sa každoročne zveľaďuje a dokončujú sa jeho súčasti, tento rok sme podali žiadosť o finančné prostriedky na vybudovanie dvoch replík baníckych rumpálov, ktoré budú umiestnené na vrchu dvoch zabezpečených baníckych šachtíc. V rámci tejto výzvy sme žiadali o sumu 3105,60 eur a v súhrne so spoluúčasťou mesta je celková suma 3882 eur.

Veríme, že v tejto žiadosti budeme úspešní a budeme môcť zveľadiť Banský náučný chodník čo najviac.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800