en
Neprehliadnite


III. etapa obnovy Súsošia sv. Trojice

III. etapa obnovy Súsošia sv. Trojice

Mesto Nová Baňa má bohatú históriu. K jeho dominantným pamiatkam patrí okrem historickej budovy radnice aj Súsošie sv. Trojice. Umiestnené bolo pred budovu radnice v rokoch 1843-1846 a je umelecko-architektonickým ťažiskom južnej časti námestia. Autorom tohto neskoroklasicistického diela je sochár Jozef Neuschl-Faragó.

V rokoch 2011-2012 bola v okolí súsošia vybudovaná oddychová zóna. Na Súsoší sv. Trojice sa postupne realizujú práce v súlade so spracovaným Návrhom na reštaurovanie, obsahom ktorého sú reštaurátorské práce založené na uvedení pamiatky do čo najautentickejšej podoby v súlade s pôvodným historickým výrazom. V roku 2013 mesto zrealizovalo za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky I. etapu prác a v roku 2014 z vlastných zdrojov práce II. etapy.
Mesto v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podalo projekt na rok 2015 s názvom Obnova Súsošia sv. Trojice – III. etapa. Projekt bol úspešný a podporený zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 13 000 EUR a bude spolufinancovaný mestom.
V najbližšom období sa uskutoční tretia etapa reštaurátorských prác. Postupnou realizáciou projektu v rámci plánovaných V. etáp sa dosiahne finálny výsledok, ktorým bude záchrana národnej kultúrnej pamiatky, zamedzenie jej ďalšej degradácie a prinavrátenie jej pôvodného historického výrazu.

PhDr. Lenka Bieliková
projektová manažérka
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800