en
Neprehliadnite


Budova podnikateľského centra je zateplená

Budova podnikateľského centra je zateplená

V roku 2014 podalo mesto Nová Baňa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zateplenie Mestského úradu a Zateplenie budovy podnikateľského centra“. Cieľom projektu bolo zateplenie budovy podnikateľského centra. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 105597/L1-54/14 zo dňa 02.12.2014 bolo Mestu Nová Baňa schválené poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Termín realizácie projektu bol v mesiacoch apríl až august 2015. Čerpaný nenávratný finančný príspevok bol vo výške 185 270,80 EUR a spolufinancovanie mesta bolo vo výške 9 751,10 EUR.
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov boli použité na zateplenie budovy podnikateľského centra. Samotné zateplenie riešilo zateplenie strechy, výmenu okien a vstupných dverí aj zadných a kompletnú obnovu obvodových stien s aplikovaním novej tenkovrstvovej omietky.
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Environmentálneho fondu. Za obsah projektu je výlučne zodpovedné mesto Nová Baňa.

PhDr. Lenka Bieliková
projektová manažérka
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800