en




Neprehliadnite


Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo Mestu Nová Baňa nenávratný finančný príspevok v hodnote 656 397,25 EUR na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa.

V rámci realizácie projektu a jeho aktivít mesto znížilo energetickú náročnosť verejného osvetlenia inštalovaním spolu 705 svetelných bodov, z počtu modernizovaných aj doplnených, čím sa zlepšili dopady na životné prostredie, kde úspora CO2 predstavuje 65,69 ton/rok. Aplikáciou moderných a energeticky úsporných svetelných technológií došlo k úspore energie vo výške 938,36 GJ/rok.

Začiatok realizácie aktivít projektu: 07/2015 a ukončenie realizácie aktivít projektu: 07/2016. Realizácia projektu sa uskutočnila na nasledovných uliciach v Novej Bani: Železničný rad, Školská ulica, Nábrežná ulica, Cintorínska ulica, Švantnerova ulica, Šibeničný vrch, Dodekova ulica, Kalvárska ulica, Banícka ulica, Vŕšky, Brezová ulica, Hájska ulica, Májová ulica, Čierny lúh, Kamenárska ulica, Mariánska ulica, Krátka ulica, Záhradná ulica, Dlhá lúka, Starohutská ulica, Nad hrádzou, Pod sekvojou, Štále – RU43 a RU44, smer Tajch – RU45, Chodník Tajch – RU46-RU49, Vodárenská ulica, Chodník pri Nábrežnej RU50-RU53, Záhrbská ulica, Nad hrádzou, Chodník bytovky – RU60-RU62, Pod Gupňou, Ulička Štangelír, Vŕšky -01, Nálepkova ulica, Odbojárska ulica, Ulica Mieru.

 

PhDr. Lenka Bieliková

projektová manažérka

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

 




Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800