en
Neprehliadnite


Aktuality

Už po druhýkrát Mesto Nová Baňa uviedlo koncert nášho rodáka, študenta JAMU v Brne, Jakuba Tökölyho. Jakub aktívne pôsobí vo viacerých hudobných zoskupeniach mladých, talentovaných hudobníkov, no nám prišiel predstaviť Jakub Tököly Project feat. Monika Bagárová.

Čítať ďalej...


Krásne masky sa prišli zabávať na mestský karneval do Centra voľného času v Novej Bani dňa 26. februára 2014. Vyzdobená sála Centra voľného času sa premenila na tanečný parket s rozprávkovými bytosťami.

Čítať ďalej...


Pekné a zaujímavé aktivity – jarný tábor pripravili pre deti z mesta Nová Baňa pedagogické pracovníčky CVČ v Novej Bani. Rodičia si svoje deti mohli prihlásiť na celý týždeň, alebo jednotlivé dni podľa záujmu aj finančných možností. Každé ráno sa stretla skupinka detí so svojimi vedúcim, ktorý im pripravili pestrý program.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných trhoch konaných na území mesta Nová Baňa, že od 1. 1. 2014 sú v súlade s platnými právnymi predpismi povinní pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800