en
Neprehliadnite


Aktuality

Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani je od roku 2008 súčasťou projektu Školy – partneri budúcnosti, ktorý vznikol z iniciatívy nemeckého ministerstva zahraničných vecí a spája medzičasom celosvetovo viac než 1400 škôl. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podpora vyučovania nemeckého jazyka a rozvoj vzájomnej spolupráce škôl. Realizácia jednotlivých aktivít prebieha v úzkej spolupráci s Goetheho inštitútom.

Čítať ďalej...


Najočakávanejšou udalosťou zimnej sezóny bol jednoznačne XXII. ročník Zimných olympijských hier v Soči. Pre náš miestny, menší športový svet, to bolo tradičné podujatie - Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2013. Zhodou okolností sa tieto dve udalosti konali v ten istý deň 7. 2.  2014 o 17:00 hod.

Čítať ďalej...


Chvíľa sviatočná...
Týmito slovami sa 25. januára 2014 v kine Vatra prihovorila v úvode 30. ročníka Novobanskí heligónkari Helenka Budinská. Zaspomínala si na roky, počas ktorých mala tú možnosť sa podieľať na príprave tohto tradičného podujatia. A veru, nebolo ich málo, celých 27 rokov z jej 35-ročného pôsobenia na pôde kultúry mesta. S myšlienkou vytvoriť hudobnú prehliadku heligónkarov prišiel Gejza Zuzula a RNDr. Peter Moško, a tak za pomoci pracovníčok Mestského kultúrneho strediska v Novej Bani v roku 1984 zorganizovali jej prvý ročník.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/01976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej len stavebný zákon ) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje  v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona a vyhl. č. 55/2001 Z.z. prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800