en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu bolo upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Mesto Nová Baňa získalo grant v hodnote 1 000 eur pre projekt: Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Kvalita životného prostredia na projekt: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia schválili prijímateľovi podaný projekt.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa aj tento rok vyhlásilo súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci, a to zaslaním fotografie/-í z tohtoročnej návštevy Ninu. Termín uzávierky súťaže bol skrátený, nakoľko svojou návštevou počas Novobanského jarmoku nás poctila delegácia z partnerského mesta Nin na čele s Emilom Ćurkom, primátorom mesta Nin. Tento rok boli pre víťazov pripravené hodnotné ceny.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa sa už po štvrtýkrát zapojilo do kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá sa konala v termíne 16. – 22. septembra 2018. Cieľom bolo povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Témou ročníka 2018 bolo „KOMBINUJ a CHOĎ“. 

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa podalo v spolupráci so Základnou školou Jána Zemana Nová Baňa žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Ľudské zdroje na projekt: Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo prijímateľovi Základnej škole Jána Zemana nenávratný finančný príspevok v žiadanej výške 188 698,50 eur, čo predstavuje 95% zo zdrojov EÚ a SR.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vyhlasuje osvedčenú súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí nám zašlú fotografiu/-e z tohtoročnej návštevy Ninu. Podmienkou je preukázateľnosť dátumu návštevy ľubovoľnou formou.  

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800