en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mesto Nová Baňa každoročne, podľa svojich finančných možností, dopĺňa knižničný fond o rôzne encyklopédie, náučnú, odbornú a populárnu literatúru, ale ja beletriu a publikácie pre deti a mládež.

Čítať ďalej...


V roku 2016 mesto Nová Baňa cez grantový program podalo projekt s názvom „Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu“. Zo strany Fondu na podporu umenia bol schválený a podporený sumou vo výške 3 000 eur.

Čítať ďalej...


Slávnostné otvorenie

NÁUČNÉHO CHODNÍKA ZBOJNÍCKE STUDNIČKY

9. novembra 2016 o 9:30 hod. areál Tajch.

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...


História Novobanského jarmoku sa začala písať v roku 1991. V priebehu týchto rokov sa jarmok „vypracoval“ na vyhľadávané kultúrne podujatie, ktorému sa kvalitou a kvantitou nevyrovná žiadne v širokom okolí.

Keďže celkovo ide o náročné kultúrne podujatie, mesto Nová Baňa v rámci Nadácie Slovenskej sporiteľne podalo projekt na získanie grantu s názvom NOVOBANSKÝ JARMOK.

Čítať ďalej...


Turizmus je výhodným akcelerátorom rozvoja regiónov. Rozvoj turizmu zveľaďuje krajinu, prospieva k rozvoju kultúry s kultúrnosťou a v konečnom dôsledku zvyšuje životnú úroveň obyvateľov regiónu či lokality. Novobanský región patrí k zaujímavým, ale málo poznaným regiónom Slovenska. Jednou z možností, ako využiť jeho potenciál, je aj rozvoj turistiky.

Čítať ďalej...


Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa úspešne ukončila projekt s názvom „Môj kamarát, bezpečne sa vráť“, ktorý bol pripravený a zrealizovaný v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestskou políciou Nová Baňa. Grant vo výške 850 eur získala od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800