en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mesto Nová Baňa v spolupráci s Centrom voľného času Nová Baňa, uskutočnilo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v mesiaci august posledný piaty letný tábor.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v spolupráci so svojimi rozpočtovými organizáciami – Základnou školou Jána Zemana Nová Baňa a Centrom voľného času Nová Baňa, uskutočnilo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v mesiaci júl tieto štyri letné tábory.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a športovými nadšencami zorganizovalo v mesiaci jún v poradí už 16. ročník Týždňa športu pre všetkých. V tomto ročníku harmonogram nakoniec zahŕňal až 30 rôznych športových aktivít, určených pre všetky vekové kategórie, z ktorých sa počas týždňa športu podarilo zrealizovať 29.

Čítať ďalej...


Tábor je všeobecné označenie miesta, kde skupina detí aktívne trávi letné prázdniny. Deti a mládež, ktorí sa táborov zúčastňujú, počas nich vykonávajú veľa rôznych športových, vzdelávacích, kreatívnych, zážitkových, záujmových a iných aktivít.

Čítať ďalej...


Zveľadenie a zatraktívnenie lokality, prezentácia významných aspektov dejín, edukácia či rozvoj športovej zdatnosti sú dobrými akcelerátormi rozvoja a správneho smerovania mesta. V roku 2019 bude mesto Nová Baňa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizovať tieto dva projekty.

Čítať ďalej...


Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil v roku 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800