en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Cieľom vypracovania tejto architektonicko - dispozičnej štúdie je preukázanie možnosti využitia objektu na Námestí slobody č. 2 v Novej Bani pre účely zriadenia Kultúrneho centra mesta Nová Baňa.Objekt bol v predchádzajúcom období využívaný prevádzkami obchodu a služieb (predajne a bufet).

Čítať ďalej...


Úspešné ukončenie reštaurátorských prác realizovaných Akad. soch. Jurajom Matákom zameraných na záchranu nástenných malieb v radne sieni a ich prebratie sa uskutočnilo dnes, 6. decembra 2012 za prítomnosti samotného realizátora a tiež Mgr. Jána Havrana, primátora mesta a Mgr. Petra Kajbu, zástupcu Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Čítať ďalej...


obrazokProjekt realizovaný za finančnej podpory
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Ako každému mestu aj mestu Nová Baňa záleží na ochrane majetku a verejného poriadku.

Čítať ďalej...


Na Štúrovej ulici a Pod sekvojou pribudli dve nové detské ihriská pre najmenších. Boli financované z rozpočtu mesta a okrem špecializovanej dodávateľskej firmy sa na ich realizácii podieľali Technické služby mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800