en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mesto Nová Baňa aj tento rok vyhlásilo súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci, a to zaslaním fotografie/-í z tohtoročnej návštevy Ninu do 31.10.2017. Do súťaže sa zapojili Sára Brodzianska, Maroš Novek a Sally Popracová, ktorí boli ocenení vecnými darčekmi vrátane morskej soli SOLANA NIN. Srdečne im gratulujeme!

Čítať ďalej...


Centrum voľného času Nová Baňa ako príjemca poskytnutej dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2017 zrealizovalo veľkú jesennú súťaž pre deti pod názvom „Prevencia kriminality očami detí – Kto je páchateľ???“. Tento projekt bol pripravený v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestskou políciou Nová Baňa.

Získaná dotácia vo výške 2 400 eur so spoluúčasťou mesta vo výške 600 eur bola použitá na zakúpenie pomôcok, materiálov a vecných cien na tento projekt prevencie kriminality. Bol realizovaný pre žiakov 7. – 8. ročníka Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, Základnej školy sv. Alžbety, ako aj pre terciu a kvartu Gymnázia Františka Švantnera Nová Baňa.

Čítať ďalej...


PREVENCIA KRIMINALITY OČAMI DETÍ

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa po roku opäť vyhlasuje súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí nám zašlú fotografiu/-e z tohtoročnej návštevy Ninu.

Čítať ďalej...


Vytvoril sa nový webový portál stolne.novabana.sk, kde nájdete informácie o štôlňach v Novej Bani.


Ďakujeme, že ste s nami hlasovali za tento projekt. Žiaľ, na základe hlasovania verejnosti vyhral v tejto výzve iný projekt. Za každý hlas ešte raz ĎAKUJEME !!!

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800